Edirne Vakası Hakkında Bilgi (1703):

3.Ahmet‘ten önce Osmanlı Devleti‘ni 2. Mustafa yönetmekteydi. 2. Mustafa saltanatın İlk yıllarında “Zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eylemişizdir.” Anlayışı ile hareket ederek ordunun başında seferlere katılırken, 1699 Karlofça Antlaşması ile ‘Osmanlı Devleti tarihindeki ilk büyük toprak kayıplarını yaşayınca II. Mustafa da Edirne’ye çekilmiştir. Sultan II. Mustafa devlet işlerinden elini çekmiş, devlet ile ilgili önemli kararlarda Şeyhülislam Feyzullah Efendi‘nin etkisinde kalmaya başlamıştır.

Devlet işlerinde önemli aksamaların yaşanmaya başlamasa başkentin Edirne’ye taşınacağı söylentilerinin yayılması, Yeniçerilerin ayaklanmasına neden oldu. Şeyhülislam Feyzullah Efendi öldürülerek 2. Mustafa tahttan indirilmiş yerine padişahlığa 3. Ahmet getirilmiştir. 3. Ahmet Öncelikle iç güvenliği sağlamaya önem vererek devletin ekonomik yapısını ve savunma sistemini güçlendirmeye çalışmıştır.