Dünya’nın kendi ekseni çevresindeki dönüş hareketi bir gün yani 24 saat sürdüğü için bu isim verilmiştir. Dünya günlük hareketi batıdan doğuya doğru gerçekleşir.

1- Gece ve gündüz birbirini izler.
2- Meridyenler arasında yerel saat farklılıkları oluşur.
3- Güneş ışınlarının gün içindeki geliş açısı değişime uğrar.
4- Güneş ışınlarının geliş açısı gün içinde değişir. Buna bağlı olarak;
5- Sıcaklık gün içinde değişir.
6- Gölge boyu ve gölge yönü gün içinde değişir.
7- Günlük sıcaklık farkları ortaya çıkar. Bu durumun sonucunda;

– Fiziksel ayrışma
– Meltem rüzgarları
– Günlük basınç farkları oluşur.

8- Dünyanın dönüşü nedeniyle sapma (coriolis) etkisi ortaya çıkar, özellikle okyanus akıntıları ve sürekli rüzgârlar sapmaya uğrar. Okyanus akıntıları halkalar çizer. Sürekli rüzgarlar Kuzey yarımkürede sağa. Güney yarımkürede sola sapar.
9- Cisimlerin gün içinde gölge boyu ve gölge yönü değişir.
10- 30° ve 60° enlemlerinde dinamik basınç kuşakları ortaya çıkar.

Dünyanın günlük hareketi nedeniyle güneş ışınlarının gün içindeki geliş açısı değişime uğrar. Bunun sonucunda gölge boyu ve yönü de farklılaşır. Sıcaklık değerleri gün içinde değişime uğrar. Günlük sıcaklık farkları oluşur.