Uzay boşluğunda yer alan bütün cisimler çeşitli yönlerde dönmektedir. Bir gök cismi olan Dünyamız da hem kendi ekseni çevresinde hem de Güneş çevresinde dönmektedir. Dünyanın kendi çevresindeki dönüşü 24 saat sürer. Bu dönüş sonucunda gece ve gündüz, yani bir gün ortaya çıktığı için bu harekete Gece Gündüz günlük hareket denir. İkinci hareket ise güneş çevresindeki dönüştür. Buna da bir yıl sürdüğü için yıllık hareket denilmiştir. Dünyayı aydınlık ve karanlık olmak üzere ikiye ayırdığı düşünülen çizgiye aydınlanma çemberi denir. Aydınlanma çemberinin güneşe bakan kısmı gündüzü yaşarken arka tarafı geceyi yaşar.