Yaratılmış olan varlıkların hiçbiri sonsuz değildir. Her insan, her canlı bir gün mutlaka ölecektir. Ay, güneş ve yıldızların da bir sonu vardır. İnsan da diğer varlıklar gibi dünyaya gelmekte, çocukluk ve gençlik yıllarından sonra yaşlanıp ölmektedir.

Kur’an’da; “Yeryüzünde bulunan her şey yok olacaktır.” ayeti bu gerçeği ifade etmektedir. Bütün bunlar Yüce Allah’ın evrende var ettiği ölçü ve düzenin bir sonucudur. Yalnızca başlangıcı ve sonu olmayan Yüce Allah sonsuza dek varlığını sürdürecektir.