Barınma: Orman ve tarım alanlarının yerleşime açılarak bozulması
Beslenme: Aşırı tüketimin doğal kaynakların azalmasına neden olması
Giyinme: Aşırı tüketimin doğal kaynakların azalmasına neden olması
Ulaşım: Yol yapım çalışmalarının çevre dokusunu bozması
Sanayi kurma: Sanayi tesislerinin aşırı kirlilik üretmesi
Enerji üretme: Enerji üretiminde hava ve katı atık kirliliği oluşması
Alışveriş yapma: Aşırı tüketimin doğal kaynakların azalmasına neden olması
İletişim kurma: İletişim araçlarının zararlı dalga ve radyasyona neden olması
Aydınlanma: Geceleri ışık kirliliğinin oluşması
Eğlenme: Eğlence mekânlarının ses kirliliğine yol açması