Dinlerin özünde, insanı ahlaki yönden yüceltme ve olgunlaştırma amacı vardır. Budizm’de insanın kurtuluşa erebilmesi için temel Yahudilikte On Emir içinde, iyi olan davranışları yapma, kötü olanlardan sakınma tavsiye edilerek insanlar doğru yola yönlendirilmiştir.

– Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil’de; zina etmeyeceksin, öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere şahitlik etmeyeceksin ve anne babana hürmet edeceksin şeklinde ahlaki değerler yer alır.

– Hinduizm’de doğruluk, iyilik, yardımseverlik, alçak gönüllülük, yalan söylememe gibi ahlaki ilkelere önem verilir. Hırsızlık yapmak, yalan söylemek, canlılara zarar vermek gibi kötülükler yasaklanır.

– Hinduizm’de insanların kurtuluşa erebilmesi için temel davranışlar şunlardır: Doğru inanç, doğru istemek, doğru konuşmak, doğru hareket, doğru karar, doğru düşünmek. Budizm’de cana kıymak, hırsızlık yapmak, yalan söylemek, sarhoşluk veren içkileri içmek, yasak olan ahlaki ilkelerin başında gelir. Konfüçyüsçülükte ise “…İyiliğe karşılık iyilik yapılması, kötülüğe karşı ise adalet gösterilmesi…” gerektiği belirtilerek iyilik tavsiye edilmektedir.

– İslam dini hırsızlık, kibir, riya, adam öldürmek, içki içmek gibi davranışları yasaklar. Verilen sözde durmayı, anne babaya iyilik yapmayı ve adaletli olmayı tavsiye eder.

– İslam kültüründe recep, şaban ve ramazan ayları ile bu ayların içinde Mevlit Kandili, Regaip Kandili, Miraç Kandili, Beraat Kandili ve Kadir Gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı günleri, şevval ayının altı günü, muharrem ayında aşure günleri, hafta içinde pazartesi, perşembe günleri ve özellikle cuma günü faziletli sayılır. İslam’da bayramlar, insanların hayatında önemli bir yer tutar. Ramazan ve Kurban Bayramı bütün Müslümanlarca ortaklaşa kutlanır. Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar, bu ibadeti tamamlamış olmanın sevinciyle üç gün bayram yaparlar. Ramazan Bayramı’ndan yaklaşık iki ay on gün sonra Kurban Bayramı kutlanır.

– Kurban Bayramı dört gün sürer. Yahudilikte, tövbe ve bağışlanma günü olarak kabul edilen Roş Aşana ve Yom Kipur günleri vardır. Roş Aşana, Yahudilikte yılbaşıdır. Yom Kipur, Roş – Aşana’nın birinci gününden itibaren devam eden on günlük tövbe zamanının sonundaki kefaret günüdür. Bu günlerin yanında Yahudilikte haftalık kutsal dinlenme ve ibadet günü kabul edilen şabat önemli günlerdendir, fiabat vakti, cuma akşamı güneşin batışıyla başlar. Cumartesi günü güneşin batmasıyla sona erer, bu süre zarfında iş yapmak yasaktır. Dindar Yahudiler şabat boyunca hiçbir iş yapmaz ve sadece Tanrı’ya ibadet ederler.

– Yahudilikte, kutsal kitap Tevrat’ta yapılması emredilen Fısıh, Sukkot ve fiavuot adında üç tane dinî bayram vardır. Hristiyanlıkta Hz. Isa’nın diriliş günü kabul edilen pazar gününe önem verilir. Pazar günü ekmek-şarap ayini ile Hz. İsa’nın manevi vücuduna iştirak edilmiş olunacağına inanılır.

– Noel; Hz. İsa’nın dünyaya gelişini anmak amacıyla kutlanan bir dinî bayramdır. Bu bayramın zamanı konusunda Hristiyan mezhepleri arasında farklılıklar vardır. Katolik ve Protestanlar Noel’i 25 Aralıkta, Ortodokslar ise 6 Ocak tarihinde başlatırlar.

– Paskalya, Hz. İsa’nın öldükten sonra dirilişi anısına kutlanan bir bayramdır.

Hinduizm’de de önemli gün ve bayramlar vardır. Bayramların zamanı ve kutlanış şekli bölgeden bölgeye değişir. Hinduizm’de Divvali önemli bayramlardandır. Divvali, ışıklar bayramı olarak da bilinir. Bu günlerde her yer ışıklarla süslenir. Bu bayram iyiliğin kötülüğe karşı zaferini temsil eder. İnsanlığa umut getirmesi ve kutlama nedeniyle ışıklar yakılır. Divvali festivalini Caynistler ve Sihler de Altın Tapınak’a giderek kutlarlar. Budizm’de de Buda ile ilgili kutsal günler bulunmaktadır.

– Buda’nın doğumu, aydınlanması ve Nirvana’ya ulaşması anısına mayıs ayının dolunay gününde kutlanan Vesak Bayramı bunlardan biridir. Bu günlerde Budistler kutsal yerlere akın ederek orada yoğun biçimde ibadet ederler. Vesak Bayramı’nda, caddeler, mabetler ve evler süslenir.