İnanç, yol, hâl ve gidiş gibi anlamlara gelen din; doğaüstü bir varlığa inanmayı ve ona sığınmayı ifade eder. İnsanlar yaratılışlarının bir gereği olarak doğaüstü bir varlığa inanma, ona güvenme ve sığınma ihtiyacı hissetmiştir. Ayrıca ölüm, felaket, hastalık, korku, keder gibi olumsuz durumlar da yüce bir varlığa inanma, sığınma ve güvenme ihtiyacını artırır. Bu nedenle tarih boyunca yaşamış bütün toplumlarda din anlayışı vardır.