a) Yeni teknolojiden yararlanarak fabrika olarak adlandırılan büyük imalathaneler açıldı (1840’ta açılan Hereke Dokuma Fabrikası, Bakırköy Bez Fabrikası gibi).

b) 1860-1873 yılları arasında faaliyet gösteren Islâh-ı Sanayi Komisyonu sanayi alanında esnafın canlandırılmasına çalıştı. Bunun sonucunda birçok kişinin sermayesiyle sanayi şirketleri kuruldu.

c) Avrupa mallarının pazarlanması ve hammadde ticaretinin yoğunluk kazanması üzerine Avrupa ekonomisinin bir parçası haline gelebilmek için Osmanlı Devleti ulaşıma önem verdi. Demiryolu çalışmaları Avrupa ile eş zamanlı olarak Osmanlı ülkesine girdi,

d) Balta Limanı Antlaşması’ndan sonra (1838) ticaret sözleşmeleri Osmanlı Devleti’nin ve tüccarlarının tamamen aleyhine döndü. XIX. yüzyılda İzmir Limanı, Anadolu’nun ihracatının gerçekleştirilmesinde önemli rol oynadı.

– Tanzimat döneminde Osmanlı Devleti, 1847’de Bank-ı Dersaâdet adıyla ilk bankayı kurdu. Ancak, bu banka Kırım savaşından önce iflas etti. Bu gelişme üzerine İngiliz teşebbüsü olan Bank-ı Osmanî açıldı (1856). Bu bankaya para basma yetkisi verildi. Böylece banka hem devlet bankası hem de ticaret bankası özelliği taşıyordu. Mithat Paşa’nın girişimleriyle çiftçilere kredi vermek için Memleket Sandıkları kuruldu. 1872’den sonra bankacılık yaygınlaştı. Tarımın geliştirilmesi için 1863’te Ziraat Bankası kurularak çiftçilere kredi sağlandı.

– XIX. yüzyılda, ekonomisi daha da bozulan Osmanlı Devleti, para ayarlaması yaptı ve kağıt para çıkararak iç borçlanma yoluna gitti. Galata bankerlerinden kısa vadeli borçlar alındı. 1854 yılında İngiltere’den ilk defa borç para alınarak dış borçlanma süreci başladı.