Condillac Hakkında
Kısaca Bilgi (1715-1780):

Condillac, ruhtaki bütün olayları, duyuların sağladıkları duyumlardan genetik olarak türetmeye, ruhtaki bütün olup bitenlerin kılık değiştirmiş duyumlar olduğunu göstermeye çalışmıştır.

Ruhun duyumlardan her şeyi nasıl kazandığını açıklamak için Çondillac, kendisine birbiri arkasına duyu organları, kazandıran bir mermer heykel tasarlar; sonra bu duyu organlarının sağladığı duyumlardan ruhta nelerin meydana
geldiğini bakar. Heykelin edindiği ilk ve biricik izlenim, örneğin gül kokusu olsaydı, ruh gül kokusundan ibaret olacaktır. Heykel örneğinde Condillac‘ın anlatmaya çalıştığı ruhun bir duyumlar bütünü olduğudur. Ruhtaki bütün yetiler, formlar, hep duyumların işlenmesinden oluşmuştur.