Coğrafya, yeryüzünü ve onun üzerinde yaşamını sürdüren insanoğlunu, karşılıklı etkileşimleriyle ele alan bir bilimdir. Yani coğrafya, öncelikle insanın yaşam alanı olan doğal ortamı, bunun üzerinde yaşayan diğer canlılarla birlikte insanı ve bu iki grubun birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen bir bilimdir. Coğrafya ele aldığı konularda, özellikle yaşanan süreci yani değişimi değerlendirir, örneğin; insanoğlu son iki yüz yılda büyük gelişme kaydetmiş ve Dünyanın genelinde yayılım alanını oldukça genişletmiştir. Bu gelişme süreci insanoğlu için önemli olsa da üzerinde yaşadığımız doğal ortamın bozulmasına, değişmesine ve kirlenmesine neden olmuştur. Coğrafya, burada hem insanın Dünya üzerinde dağılışında yaşanan genişlemeyi, hem de bu genişlemenin doğal çevrede yarattığı olumlu ve olumsuz sonuçları inceler.

Coğrafya insanoğlunu ve onun bir arada yaşadığı doğal ortamı inceler. Bu bakımdan coğrafya iki bilimsel gruba ayrılır. Doğal ortamı inceleyen coğrafya bilimleri fiziki coğrafya, insanı inceleyen bilimler ise Beşeri ve Ekonomik coğrafya olarak adlandırılmaktadır. Coğrafi olaylar ifade edilirken çeşitli tekniklerden yararlanılmaktadır. Bu teknikler coğrafi olayların gösteriminde yardımcı olan yan bilim dallarıdır. Coğrafya yöntemsel olarak genel ve yerel coğrafya olarak iki gruba ayrılır.