Coğrafi Keşifler ve Osmanlıya Etkileri:

Avrupalı devletlerin Coğrafi Keşiflerle yeni ticaret yolları geliştirmesi, Osmanlı Devletinin kontrolünde olan İpek ve Baharat yollarının canlılığını kaybettirmiş. Bu durum Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesine ve Osmanlı Devletinin gelirinin, azalmasına neden olmuştur. Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti’ne bir diğer olumsuz etkisi de Osmanlı Devleti’nin ihracatının (dışarıya mal satma) azalmasına etki etmesidir.

Avrupalı devletler bu keşifler sayesinde bol miktarda altın ve gümüşü ülkelerine getirmişlerdir. Kendi ihtiyaçlarını karşıladıkları gibi ihtiyaç fazlasını Osmanlı pazarlarında kullanmaya başlamışlardır. Bu durum Osmanlı ekonomisinin zarar görmesine yol açmış, ülkede pahalılık ve enflasyon ortaya çıkmıştır.

Osmanlı ise, Coğrafi Keşiflerin bu olumsuz etkilerine engel olabilmek için aşağıdaki önlemleri almıştır;

  • Süveyş Kanalı Projesi’ni hayata geçirmeye çalıştı; ancak bu projeyi 1869’da gerçekleştirmeyi başarabildi.
  • Hint Okyanusu’nda Portekizlilerle savaşa girdi fakat herhangi bir üstünlük sağlayamadı.
  • Don – Volga Kanalı Projesi’ni hayata geçirmek suretiyle ipek Yolu’na tekrar işlerlik kazandırmak istediyse de bunda da başarı sağlayamadı.
  • Kendi ekonomisi için can damarı niteliğinde olan Akdeniz limanlarına tekrar işlerlik kazandırabilmek ve bu sayede gümrük gelirlerini çoğaltmak maksadıyla Avrupalı devletlere kapitülasyon hakları tanıdı.