İnsanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, doğal ve kültürel ortama çevre denir, insanların etkilediği ancak değiştirmediği alanlar doğal çevre (bozulmamış çevre), toplumun gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla doğal kaynakları kullanmaları, teknolojiler geliştirerek ekonomik değerde ürünler meydana getirmeleri ve bu ürünlerin üretimi veya tüketimi sonrasında meydana getirdikleri atıklar ile doğal çevrenin yapısında oluşan değişiklerle meydana gelen çevreye ise Yapay Çevre (bozulmuş çevre) denir.

Çevre ya da coğrafyadaki adıyla doğal ortam diğer bütün canlılarla birlikte“Ekosistem”adını alır. Ekosistem adından da anlaşılacağı gibi büyük bir sistemdir. Bu sistemin hem doğal çevreden kaynaklı unsurları hem de canlıların oluşturduğu parçaları vardır. Ekosistemi oluşturan parçaların birinin ortadan kalkmasıyla doğal ortamda çok büyük değişimler ortaya çıkar. Bu duruma bozulma denir. Örneğin bir yöredeki bütün yırtıcı kuşların öldürülmesi, alanda fare sayısının hızla artmasına, fare sayısının artması diğer bitki ve canlıların fareler tarafından yok edilmesine neden olacağı için ekosistemdeki bozulmalar büyük bir reaksiyona neden olmaktadır.

İnsan ve Çevre Etkileşimi

İnsanoğlu yeryüzünde ortaya çıktığı günden beri doğal çevrenin bir parçası olmakla kalmamış zamanla onu tüketen ve zarar veren bir unsur halini almıştır. İnsan çevreden etkilendiği gibi onu doğrudan değiştiren bir varlıktır, örneğin; insanın iklim koşullarına uygun yaşam tarzı seçmesi doğanın baskın olduğu bir durumken, yeni yerlere ulaşmak için yollar açması insanın baskın olduğu bir durumdur. Ancak modern insan günümüzde etkilenen konumundan sıyrılıp bütünüyle etkileyen konumuna geçmiştir.