ANADOLU’DAKİ FAALİYETLER

Çelebi Mehmet, Ankara Savaşı’ndan sonra bozulan Anadolu Türk birliğini, yeniden kurma çalışmalarına başlamıştır. Bu amaçla, Aydınoğulları’ndan İzmir’i almış, Karamanoğulları’yla mücadele etmiş, Candaroğuları’ndan Samsun’u almış ve Saruhanoğulları Beyliği’ne son vermiştir. Bu dönemde bazı Anadolu beylikleri de Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını bildirmişlerdir.

BALKANLARDAKİ FAALİYETLER

Osmanlılar’ın Ege Denizi’nde güçlenmeye başlaması üzerine Venedikliler rahatsız olmuş, 1416’da Çalı Bey komutasındaki Osmanlı donanmasıyla Venedik donanması arasında yapılan ilk deniz savaşını Osmanlılar kaybetmişlerdir.

Bilgi Notu 1: Osmanlıların Venedik’le yaptığı ilk deniz savaşını kaybetmeleri bu dönemde denizlerde güçlü olmadıklarını gösterir.

Bilgi Notu 2:Bizans Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecinde haçlıları, Anadolu beyliklerini ve şehzadeleri Osmanlı’ya karşı kışkırtarak kendi varlığını sürdürmeye çalışmıştır.

Çelebi Mehmet döneminde Eflak Beyliği ve Bosnalılar da Osmanlı egemenliğini kabul etmişlerdir.

ŞEYH BEDRETTİN İSYANI

Şeyh Bedrettin, görüşleriyle İslam anlayışına ters düşmüş ve kendi görüşünde olanların sayısını artırıp bir devlet kurmak istemiştir. Bu faaliyetler sonucunda Şeyh Bedrettini destekleyen Torlak Kemal ve Börklüce Mustafa Manisa ve İzmir’de, Şeyh Bedrettin de Rumeli’de isyan ettiyse de başarılı olamayarak öldürülmüşledir (1420).

Bilgi Notu 3: Şeyh Bedrettin İsyanı, dini, toplumsal ve eko­nomik boyutları olan bir ayaklanmadır.

MUSTAFA ÇELEBİ OLAYI

Ankara Savaşı’ndan sonra Semerkant’a götürülen Yıldırım Bayezıt’ın oğlu Mustafa Çelebi, Timur’un ölümüyle serbest kalmış ve Osmanlı ülkesine gelerek saltanat iddiasıyla ayaklanmıştır. Mustafa Çelebi’nin taraftar bulmasını engellemek isteyenler onun Yıldırım’ın oğlu olmadığını ileri sürmüş ve düzmece (sahte) Mustafa demişlerdir.

Selanik’te Sultan Çelebi Mehmet’e yenilen Mustafa Çelebi Bizans’a sığınmıştır. Bu gelişme üzerine Osmanlı Devleti Bizans’la bir anlaşma yaparak, Mustafa Çelebi’nin İstanbul’da kalmasını sağlamıştır.