Browsing: KISA BİLGİLER

Çaka Bey Kimdir – İlk Türk Denizcisi Çaka Bey

Çaka Bey Hakkında Kısa Bilgi:

Tarihteki ilk Türk donanmasını kuran Çaka Bey‘in doğum tarihi bilinmemekle birlikte 1092 yılında öldüğü kayıtlarda yer almaktadır. 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya yerleşmeye başlayan Türk kuvvetleriyle beraber bu coğrafyaya gelen Çaka Bey merkezi İzmir olan bir beylik kurar. Bir savaş sırasında Bizans İmparatorluğu’na esir düşer. Esareti süresince yabancı dil ve denizcilik bilgisini geliştirir.

1081 ‘de serbest kaldıktan sonra Anadolu’daki Türkmenlerden güçlü bir ordu ve deniz gücü oluşturarak Ege’de kuvvetli bir yönetim sağlar. Komuta ettiği donanmayla Ege Denizi’nde Bizans’a üstünlük sağlayarak Rodos ve Sakız’ın da dâhil olduğu çok sayıda adayı beyliğine bağlar.

İzmir’in gelecekte Türk egemenliğine girmesi adına ilk adımlar da Çaka Bey‘in çabaları sonucu atılmıştır.

kimdir! Göz atmak için tıklayın.

{ Add a Comment }

Bulutlar Yumuşak mı, Sert mi – Bulutların Maddesel Özelliği

Bulutlar Nasıl Oluşur – Kısaca:

Bulutlar; göl, nehir, deniz, okyanus ve topraktan buharlaşan suyla oluşur. Sıcak hava ve güneş buharlaşmayı sağlar. Su buharıyla yüklü olan sıcak hava yükselir. Yükseldikçe de genleşir, soğur ve pamuk gibi bir hale gelir. Böylece bulutlar oluşur. Aslında bulutlar sise benzer. Sisli havalarda yüzümüze çarpan minik su damlacıkları yüksek yerlerde bulut olur.

{ Add a Comment }

Yangın Söndürücüler Nasıl Çalışır

Yangın Söndürme Tüpü Çalışma Prensibi:

Ateşin oluşabilmesi için 3 şeye ihtiyaç vardır; ısı, oksijen ve yanacak madde. Bunlardan biri eksik olursa ateş yanmaz. Yangın söndürücülerinin içi, sıkıştırılmış karbondioksit gazıyla doludur. Ateşe bu gaz sıkıldığı zaman söndürücüdeki karbondioksit, yanan maddenin üzerini kaplar. Böylece yanmak için oksijen bulamayan ateş söner. Bazı yangın söndürücüleri toz şeklindedir. Bunlar da sıkıldığında maddenin üzerini kaplar ve oksijenin maddeye ulaşmasını engeller. Böylece yangını söndürür.

{ Add a Comment }

Kulak Çöpü – Çubuğu Kullanırken Dikkat

Kulak Çöpü – Çubuğu Kulağa Zarar Veriyor:

İnsan vücudunun en hassas organlarından biri kulaktır. Amerika’da yapılan bir araştırmada, her yıl çok sayıda insan kulak içi zedelenmesi yüzünden acile başvuruyor. Bunun asıl sebebi ise kulak çöplerinin yanlış kullanılması. Bu çöpler sade kulağı kurulamak için üretilmesinin yanında kulak temizliği için de kullanılıyor. Dikkat edilmediğinde ise kulağa zarar veriyor.

{ Add a Comment }

Evrim Teorisi Tartışması – Evrim Tartışması – Kısaca

Evrim Teorisi Charles Darwin tarafından ileri sürülmüş olsa da Darwin’den önce de bu konu ile ilgilenen birçok bilim adamının olduğu muhakkaktır. Günümüzde bu konu bilimsellikten oldukça uzaklaşmış ve daha çok ideolojik tartışmalara alet edilmiştir. Oysa ki Darwin bunu sağ ve sol cenahlar arasında bir tartışma konusu olsun diye ortaya atmamış bilimsel olarak gerçekliği araştırılsın ve böylelikle gerçekler ortaya çıksın ve bilime katkı sağlansın diye böyle bir teori geliştirmiştir.

Doğal Seçilim

Darwin’in evrim teorisi içerisinde doğal seçilim son derece önem arz etmektedir. kendisinden önce de bu konularda çalışma yapan Lamarck canlıların gelişiminde çevrenin önemine dikkat çekmişti. Bu kapsamda bir zürafanın boyunun uzun olması çevrenin etkilerinden kaynaklanmaktaydı. Ancak Darwin’e göre zaten uzun zürafalar bulunmaktaydı ve kısa zürafalar besin kıtlığı olduğunda hayatta kalamamışlar ve geriye sadece uzun zürafalar kalmıştı.

Dolayısıyla Darwin’in evrim teorisinde aynı kökten gelen canlılar arasında farklılık doğuştan bulunmaktaydı. Bu sebeple doğanın şartlarına galip gelenler yaşamını devam ettirirken zayıf olanlar da yok olup gittiler.

Günümüzde her ne kadar bilim dışına itilen bir konu olarak gündeme gelse de bilime uygun araştırma yöntemleri ile bu konunun irdelenmesi gerekir. Aksi takdirde böyle bir teorinin yanlış olduğunu iddia edip gerekçe üretmemek ya da yasaklar getirmek bu teori karşısında tüm dünyaya gözlerimizi kapamak kulaklarımızı da tıkamaktan başka bir şey olmayacaktır.

{ Add a Comment }

Dejavu Neden Olur – Dejavu Anlamı – Dejavu Ne Demek

İnsanların birçoğu bu olayı daha önceden yaşamıştım diyerek deja vu olduklarını ifade etmektedirler. Deja Vu Fransızcada daha önceden görmek anlamına gelmektedir. Bu durum dünya genelinde birçok kimse tarafından yaşandığı için bir hastalık değildir. Uzmanlar bunun bir hastalık olmadığına kanaat getirseler de neden kaynaklandığı konusunda ortak bir noktaya varamamışlardır. Bu konudaki farklı fikirleri sizlere aktaralım.

Beyin Loblarının Çalışma Hızı

Bir beyin lobunun diğerinden daha hızlı çalışması neticesinde Deja Vu yaşandığı birtakım uzmanlar tarafından ifade edilmektedir. Bu durumda beyin aslında bu olayı birkaç saniye kadar önce yaşamakta ancak algılama özelliği bulunan lob bunu biraz geç algılamaktadır.

Paralel Evren

Birtakım uzmanlar da bu olayı paralel evren ile ilişkilendirmektedirler. Bu açıklamalara göre aslında insanın bir de farklı bir zaman diliminde bulunan bir kopyası bulunmaktadır. paralel evrendeki bu diğer ben olayları önceden yaşarken normal zaman dilimindeki kişi daha o olayları yaşamamaktadır. Ancak bazı durumlarda iki evren arasında geçiş olabilmekte bu durumda da daha önceden yaşanmış gibi hissedilmektedir.

Bu durum kaderciler tarafından da zaten bu yaşayacaklarımız belli idi dolayısıyla ruhlar aleminden bizler bunu hatırlıyoruz şeklinde yorumlanmaktadır. Ancak hangi gerekçe kabul edilirse edilsin bu yaşananların bir gerçek olduğunu ve halüsinasyon olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da araştırılması gereken son derece ilginç bir konu olduğunu da belirtebiliriz.

{ 1 Comment }

Atatürk’ün Hayatındaki 9 ve 19 Sayıları

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk hayatında 9 ve 19 sayılarıyla sıkça karşılaşmıştır. Bu doğumundan vefatına kadar kendisini bırakmamıştır. Öyle ki 19.yüzyılda doğan Atatürk’ün doğduğu sene 1881 olup 20.yüzyıla da 19 tane yüzyıl bulunmaktadır. 9 ocak 1912 tarihinde Trablusgarp’ta İtalyanları yenen Atatürk 19 Mayıs 1915 tarihinde de albaylığa yükseldi. 9.ordu komutanı olarak Erzurum’a atanan Atatürk 19 mayıs 1919’da da Samsun’a çıktığında yanında kendisi ile birlikte de 19 kişi olduğu belirtiliyor.

9 ve 19 Sayıları ile İlgili Diğer Rastlantılar

9 ve 19 sayıları ile ilgili olan tesadüfler bunlarla da sınırlı değil. Öyle ki 19 ekim 1919’da Erzurum milletvekilliğini kabul eden Atatürk, 19 eylül 1921 tarihinde de meclisten gazi unvanını aldı. 9 ağustos 1923’te Cumhuriyet Halk Fırkasını kuran Atatürk 9 ekim 1923’te de Ankara’nın başkent ilan edilmesini sağladı.

9 nisan 1928’de laiklik ilkesini kabul ettiren Atatürk’ün ölüm saati de 9’u 5 geçe olarak ilan edildi. Ayrıca Atatürk’ün kimlik numarasının da 993814B olması da dokuz rakamının Atatürk’ün hayatındaki yerini göstermektedir.

Görüldüğü üzere Atatürk hayatının birçok evresinde 9 veya 19 sayılarıyla karşılaşmıştır. Genelde iyi olaylara sebep olan bu sayıların bir gizeminin olup olmadığı da merak ediliyor. Ancak uzmanlara göre bu kadar çok rastlantının olması bir anlam ifade etmektedir. İşte bu sayıların anlamı ise henüz tam anlamıyla bilinemiyor belki de hiç bilinemeyecek.

{ Add a Comment }

Amerika’yı Kim Keşfetti – Kısaca

Son zamanlarda da gündeme gelen Amerika’yı kim keşfetti sorusunun cevabı bilimsel verilere dayandırılmak yerine ideolojilere saplandırılmaktadır. Bu kapsamda Müslümanlar, Hristiyanlar ya da Çinliler keşfetti gibi birçok farklı varsayım duyulmaktadır. Ancak bunların birçoğu ideolojik kaygılar ile aktarılan hususlar arasında yer almaktadır.

Amerika Olduğunu Anlamadı!

Amerika’yı aslında Kristof Kolomb’un keşfettiği ancak burayı Hindistan zannettiği birçok kaynak tarafından aktarılmaktadır. Doğruluğu her ne kadar tartışılsa da bu kişinin Cenova doğumlu bir deniz meraklısı olduğu bilinen bir gerçek. 1492 yılında Amerika’ya ulaşılmış olsa da burada yaşayanların Hindistanlılar olduğu zannedilmiş ve ardından da geri dönülmüştür. Aslında bu seyahat sürekli batıya gidilerek Hindistan’a varılabileceğini ispatlamak için yapılmıştır. Dolayısıyla da böyle bir yanlış varsayım ortaya çıkmıştır.

Amerika’nın yeni bir kıta olduğunu ilk olarak iddia eden kişi ise 1499 yılında yaptığı keşif ile Amerigo Vespuci’dir. Vespuci bulduğu bu yeni toprakların Asya’ya ait olmadığını yeni bir kıta olduğunu ifade etti. Bu sayede yeni kıtaya da kendi adı yani Amerika verilmiş oldu.

Bu konuda ortaya atılan bir diğer iddia ise Amerika’yı Müslümanların keşfettiğidir. Bu iddia ise Özbek asıllı Çin amiralinin haritasına dayandırılarak ortaya atılmıştır. Ancak bu haritanın gerçek olup olmadığı henüz ispatlanmış değildir. Eğer bu iddia ispatlanır ise bu durumda tarihin yeniden yazılması gerekebilir. Bu iddia da bir İngiliz tarihçi tarafından ileri sürülmüştür.

{ Add a Comment }