XX. Yüzyılda Dünyanın Genel Durumu Hakkında Bilgi:

  • Avrupa’da İtilaf devletleri (İngiltere, Fransa ve Rusya) İle İttifak devletleri (Almanya, İtalya ve Avusturya -Macaristan) arasındaki sömürgecilik rekabeti oldukça yoğunlaşmıştı.
  • ABD, güçlenen ekonomisi için dünya ticaretinde söz sahibi olmaya çalışıyordu.
  • Japonya, 1868-1912 yılları arasında meydana gelen ve İmparator Mutsuhito önderliğinde başlayan Meiji Restorasyonu’ndan sonra güçlenmiş ve Uzak Doğu’daki sömürge bölgeleri için Rusya’yla çatışmaya başlamıştı (1904 Rus – Japon Savaşı).
  • Afrika, Avrupalı devletlerarasında sömürge bölgeleri şeklinde paylaşılmıştı.
  • Balkanlarda ise Osmanlı Devleti’nin zayıflamasıyla oluşan otorite boşluğu, Avrupalı devletlerinde kışkırtmasıyla Balkan Savaşları’na dönüşmüştü.

O İtilaflarla İttifak devletleri arasındaki bu rekabet dünya üzerindeki birçok devleti de kapsayan I. Dünya Savaşı’na dönüşmüştü