Çaka Bey Hakkında Kısa Bilgi:

Tarihteki ilk Türk donanmasını kuran Çaka Bey‘in doğum tarihi bilinmemekle birlikte 1092 yılında öldüğü kayıtlarda yer almaktadır. 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya yerleşmeye başlayan Türk kuvvetleriyle beraber bu coğrafyaya gelen Çaka Bey merkezi İzmir olan bir beylik kurar. Bir savaş sırasında Bizans İmparatorluğu’na esir düşer. Esareti süresince yabancı dil ve denizcilik bilgisini geliştirir.

1081 ‘de serbest kaldıktan sonra Anadolu’daki Türkmenlerden güçlü bir ordu ve deniz gücü oluşturarak Ege’de kuvvetli bir yönetim sağlar. Komuta ettiği donanmayla Ege Denizi’nde Bizans’a üstünlük sağlayarak Rodos ve Sakız’ın da dâhil olduğu çok sayıda adayı beyliğine bağlar.

İzmir’in gelecekte Türk egemenliğine girmesi adına ilk adımlar da Çaka Bey‘in çabaları sonucu atılmıştır.

kimdir! Göz atmak için tıklayın.