1)TAKKE BUZULU: Yüksek dağların üzerinde, zirveyi takke şeklinde saran buzul örtülerine takke buzulu adı verilir. Fotoğrafta, bir buzul oyuntusu içinde oluşmuş sirk buzulu görülmektedir.

Bilgi Notu: İsviçre Alplerinde Mont Blanc zirvesi ve Alp sıradağlarının görünümünde en dikkat çekici nokta yaz kış erimeden kalan kalıcı karlar ve bunların örttüğü takke buzullardır.

2) SİRK BUZULU: Dağların zirve çevresine yerleşen buzullar zamanla içlerinde biriktikleri çukurluklar oluştururlar. Bu çukurlara sirk denir. Sirk buzulu, vadi buzulunun eriyerek geri çekilmesiyle oluşmaktadır.

3) VADİ BUZULU: Sirklerin içinde biriken buzullar zamanla dışa taşar ve vadiler boyunca kaymaya ve birleşmeye başlarlar. Vadi içinde hareket eden bu buzullara vadi buzulu denir.

Bilgi Notu: Vadi boyunca ilerleyen buzulların, ön kısmı buzul dili olarak adlandırılmaktadır.

4) ÖRTÜ BUZULU (KITA BUZULU): Çok geniş alanlarda görülen ve büyük kalınlıklara sahip buzul kütlelerine örtü buzulu denir, örneğin Antarktika ve Grönland buzulları bu durumun tipik örnekleridir. Kutuplar çevresindeki buzullar yaz mevsiminde erimeye başlar. Erimeyle birlikte deniz üzerinde oluşan buz parçalarına bankiz denir. Kimi yerlerde ise dev buzul parçaları koparak, akıntılarla sürüklenirler. Bunlara da buz dağı (Aysberg) denir.