Geştalt psikologlarına göre yaşantılar; fiziksel, ruhsal ve çevresel birçok öğenin belli biçimlerde örgütlenmesinden oluşan bir bütündür. Bu nedenle yaşantı incelenirken öğelerin ilişkileri ve etkileşimleri önemlidir. Bunu ortaya koymak da “doğal gözlem”le mümkündür.

Gestaltçı yaklaşımın temel ilkesi şudur: “Bütün kendisini oluşturan parçaların toplamından farklı ve büyüktür. Hiçbir parça bütünün Sahip olduğu özelliklere sahip değildir.” Örneğin çilekli dondurmanın özellikleri ayrı ayrı çilekte, sütte ve şekerde yoktur.

Bu yaklaşımın temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Bu yaklaşım, psikolojinin insan yaşantısını öğelerine ayırmadan, bütünlüğü içinde incelemesi gerektiğini savunmuştur.
  • İnsan davranışlarını incelerken, insan yaşamındaki farklı unsurların etkileşimlerinin dikkate alınması gerektiğini savunmuşlardır.
  • Tümdengelim yöntemini kullanmışlardır.
  • Temsilcileri Koffka, K. Leviri’dir.