Bölge oluşturulmadan önce amacın ne olduğu ve hangi verilere göre bölge sınırlarının belirleneceği iyice hesaplanmalıdır. Buna göre bölge sınırları belirlenmeden önce bölgeyi hangi kriterlerle oluşturacağımızı bilmemiz gerekir. Sonra bu bilgi ve veriler uygun ölçekli bir harita üzerine aktarılır. Coğrafi bakımdan bölge çizmek için;

■ Yer şekilleri
■ İklim
■ Yer yapısı
■ Toprak yapısı
■ Bitki örtüsü
■ Akarsu ve göller
■ Nüfus
■ Yerleşme özellikleri
■ Ulaşım
■ Ekonomik yapı
■ Sosyal özellikler
■ Etnolojik (ırksal) özellikler, bilinmelidir.

Türkiye’nin coğrafi bölgeleri 1941 yılında Birinci Türk Coğrafya Kongresinde belirlenmiştir. Sınırlar belirlenirken yukarıdaki faktörlerin tümü göz önünde bulundurulmuşsa da, bölgelerimizin daha çok iklim, yer şekilleri ve bitki örtüsü bakımından çizildiği dikkat çeker.