Biliş: Bireyin bilgi edinmesini, sorunları çözmesini ve geleceğe yönelik planlar yapmasını sağlayan algı, bellek ve bilgi işleme gibi zihinsel süreçlerini göstermek amacıyla kullanılan kavramdır.

  • Bu yaklaşım insanı pasif bir varlık olarak değil, algılayan, uyarıcıları işleyen, anlamlandıran aktif bir sistem olarak ele alır.
  • Bu yaklaşıma göre insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik gelen uyarıcıları işleyebilme ve anlamlandırabilme yeteneğidir.
  • İnsan, seçenekleri değerlendirebilme ve kendisine en uygun olanı seçebilme yeteneğine sahiptir.
  • Davranışları Uyarıcı -Tepki ilişkisi içinde ele almak yanlıştır.
  • Bilişsel süreçleri incelemek için deneysel yöntemlerden yararlanır. Bu yönü ile Hümanistlik yaklaşımdan ayrılır.
  • Temsilcisi Piaget’dir.