Yaşam ve Bilgi Arasındaki İlişki:

Bilgi, insanın yaşam rehberidir. Eşyayı, insan ve evreni tanımayan, özelliklerini bilmeyen insan ne onlardan yararlanabilir ne de yaşamını sürdürebilir. İnsanın merak duygusu ve varlık karşısındaki hayret ve şaşkınlığı onu, varlığı bilmeye ve anlamaya zorlamıştır.

Geçmiş uygarlıkların yaşamını incelediğimizde bilginin bir şekilde kullanıldığını görmekteyiz. Yapılan arkeolojik çalışmalarda eski uygarlıklara ait eşya kalıntı vb. bir bulgu bize onların yaşam ve bilgi düzeyleri hakkında bilgi vermektedir. Bilgi her dönemde var olmuş, insanlar bu bilgilerle yaşamını düzenleyip sürdürdüğü gibi kendisi de yeni bilgiler ekleyerek daha geliştirmiş ve bir sonraki uygarlıklara miras olarak bırakmıştır.

İlk uygarlıkların yaptıkları araç ve gereçler, bilginin gelişmesi ile daha karmaşık, daha fonksiyonel araçlara yerini bırakmıştır. Örneğin, insan avlanmada taş, sopa kullandı, sonra ok yay kullandı daha sonra silah kullanmaya başladı.

Bilgi her çağda biraz daha artarak gelişmiştir. İlk yerleşim yeri olan Mezopotamya ve Mısır’da astronomi, tıp, eczacılık, geometri gibi bilimlere kaynaklık eden bilgiler üretilmiş ve kullanılmıştır.

Kültür ve medeniyeti ile bu bilgi havuzu biraz daha dolmuş, geometriden fiziğe, biyolojiden astronomiye çeşitli alanlarda yeni bilgiler üretilmiştir. Bu bilgi insan yaşamının daha verimli geçmesine katkı sağlamıştır.

Ortaçağda İslam uygarlığında bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmiş. Greklerden alınan bilgi mirası yeni bilgilerin eklenmesiyle daha yükseklere çıkarılmıştır. Bu uygarlık döneminde kimya, astronomi, fizik, cebir, tıp, felsefe alanında kendisini göstermiştir.

Bilgi yeni yol ve yöntemlerin keşfiyle daha sonraki dönemlerde Rönesans’la başlayıp günümüze kadar geçen sürede baş döndürücü bir hızla gelişmiş evrenin, insanın sırları önemli ölçüde çözülmüş, elde edilen bilgiler teknolojiye dönüştürülerek insan yaşamında daha etkili ve daha geniş yer almaya başlamıştır.

Ulaşım ve haberleşme araçlarının gelişmesi üretilen bilginin dünyanın dört bir yanına hızla yayılmasına ve insanların bu bilgilerden yararlanmasına olanak sağlamıştır. Örneğin, biyoloji alanında gen mühendisliğinin gelişmesi insanın birçok sağlık sorununa çözüm üretilmesini sağlamıştır. Bilgi her çağda insan yaşamının merkezinde yer almış ve onu etkilemiştir.