Bilgi Kuramının Temel Sorunları

İnsanlar yüzyıllar boyunca bilgiyi kullanmışlar, fakat onu bir problem olarak araştırma konusu yapmamışlardır. İnsanlar bilgi konusuna bir şekilde kayıtsız kalmışlar, insanın zihinsel güçlerini çok fazla analiz etmemişlerdir. Bilgi konusuna bu şekilde kayıtsız kalma tavrı modern felsefe anlayışında ortadan kalkmıştır. Modern felsefenin en önemli temsilcilerinden biri olan Bertrand Russell‘ın bilgi konusuna bakış açısı şu şekildedir: “Dünyada aklı başında bir adamın şüphe edemeyeceği kadar kesin bir bilgi var mıdır?” O’na göre başlangıçta çok kolay gibi görünen bu soru sorulabilecek olan soruların en güçlerinden biridir. Bu çerçeve içinde, bilgi kuramının en önemli ve temel problemi “doğru bilginin imkânı” problemi olarak karşımıza çıkar. Burada söz konusu olan temel soru da, “doğru, genel geçer ve kesin bilginin olup olmadığı” sorusudur.

Bu problem karşısında birbirine karşıt olan iki görüş ortaya çıkmıştır. Bu görüşlerden birincisi, insanın gerçekliğin kendisini hiçbir zaman bilemeyeceğini savunan görüştür. Bu görüşe göre insanın bilme kapasitesi yeterli değildir. Herkes için geçerli bilgi yoktur. İkinci görüş ise insanın gerçekliğin bilgisini elde edebileceğini savunan görüştür. Bu görüşe göre herkes için geçerli olan bir bilgi olanaklıdır.

Özetle Bu soruya iki şekilde yanıt verilmiştir. Bunlar:

1- Doğru bilginin imkansızlığı için tıklayınız…
2- 
Doğru bilginin imkan için tıklayınız…