Epistemoloji Nedir:

Bilgi kuramına “epistemoloji” de denir. Bilgi kuramı bilenle bilinen yani süje ile obje, insan ile nesne arasındaki ilişkileri inceleyen bir felsefe disiplinidir. Bilindiği gibi bütün bilim dalları kendi alanlarıyla, ilgili konuları ele alır ve araştırır. Yalnız bilimlerin hiçbiri “bilginin ne olduğunu” “hangi yolla elde edildiğini” “amacını” araştırmaz.

Oysa bilginin sorgulamasını ve eleştirisini yapmak, kaynağını ve değerini araştırmak felsefenin vazgeçemeyeceği bir konudur. Bilgi kuramının üstlendiği görev budur. Nitekim bilgi kuramı bir yandan bilginin özünü, ilkelerini, yapısını, kökenini, kaynağını araştırır. Öte yandan bilginin yöntemini, geçerliliğini, koşullarını, imkân ve sınırlarını sorgular.