İnsanlar Neden Astroloji ile İlgilenir

Astroloji; birçoğumuz için son derece ilgi çekici, ama yine birçoğumuz için bir o kadar da kuşku uyandırıcı bir olgu. Ona olgu dememizin nedeni, gerçekten de olumlu veya olumsuz hiçbir niteleme ile yorumlamadan objektif bir şekilde bakacak olursak astrolojinin kitlelere mal olacak şekilde yaygınlaşması “sosyal bir olgu” olması.

Eski zamanlarda özel bir eğitim biçimiyle öğretilen, hatta çoğu zaman sadece tapınak rahipleri tarafından bilinen bu bilim veya sanat, günümüzde kitaplarla, internet siteleriyle kitlelerin öğrenebileceği şekilde yaygınlaşmış durumda.

Belki bu sorunun cevabının kişilere özel olduğunu düşünebiliriz. Bazı kişiler karakter bilimlerine ilgi duyuyorlar, insanlar arası benzerlikler dikkatlerini çekiyor ve bunu bir açıklamaya bağlayan her türden çalışmaya ilgi duyuyorlar.

İnsanlar Neden Astrolojiye İlgi Duyuyorlar?

– Eskiden beri insanların yüz biçimleriyle, beden şekilleriyle karakterleri arasındaki ilişkiye dair gözlemler yapılmış, hatta bu bilim haline gelmiştir. Hatta psikoloji ilminin kuruluş döneminde beden tipleriyle yatkın olduğu ruhsal hastalıklar arasında ilişki olduğundan söz edilmiştir. Astrolojinin bu sahada sınıflandırma kolaylığı sağlaması birçok kişiye cazip gelmektedir.

– Doğum tarihi bilinen herkesin astrolojik verisine ulaşılabiliyor. İşte bu nedenle kişiler birbirlerini doğru şekilde tanımak için burçlarla sınıflandırmaya çalışabiliyorlar.

– Bunun yanında yine birçok insan kendisini tanımak istemektedir. Bunu öncelikle potansiyellerini tanımak, eksiklerini bilmek ve çözümleyebilmek için istemektedir.

– Karakter özelliklerini tanımak istemenin hiç kuşkusuz başlıca nedenlerinden biri de iş veya özel ilişkilerdeki uyum veya uyumsuzluğun nedenini aramaktır. Bir insan, bir kısım insanlarla daha kolay anlaşırken bir kısım insanla pek ilişkisini yürütememektedir. Pozitif bilim bu gibi durumları açıklamak için davranış meyillerini gruplandırmaktadır. Bunun için çeşitli testler uygulanmaktadır.

– Günümüzde medya organlarında yayınlanan bu psikolojik testleri çözmeye veya çözdürmeye meraklı birçok kişi görürüz. Ancak insanlar testlere bilinçli bir şekilde cevap verdikleri için kendilerini olduklarından başka türlü göstermeleri de mümkün. Bu durumda bu testler objektif bir bilgi vermiyor.

– Bunun yanında insanın kendisine karşı tarafsız olabilmesi zor. Oysa astroloji kişiler hakkında tarafsız bir yargıda bulunma kolaylığı sağlıyor.

– Bunun yanında günümüzde tek tipleştirici bir eğitim hayatından geçirilen, yine tek düze bir iş hayatında sürüklenen insanlar, bu dünyadaki görevinin ne olduğunu anlaması için kendisine rehberlik yapabilecek bir yol gösterici aramaktadır.

Günümüz eğitim sistemi, öğrencileri birçok konuda bilgi ve beceri ile donatırken, en başta kendisini tanıması için yeterince eğitmemektedir. Oysa çoğu insanın asıl ihtiyaç duyduğu bilgi, trigonometri değil, kendi iç çelişkilerinin çıkış noktasıdır.

İşte bu noktada psikolojik astroloji yorumlarının insanlara bir çıkış noktası gösterdiğini düşünebiliriz. En azından niyet olarak, geleceği öğrenmektense kendini tanımanın kişinin hayatına daha fazla değer katabileceğini kabul etmek zor olmasa gerek. Ancak bu ekolün de bazı sıkıntıları var.