ABD’nin Kuruluşu Hakkında Bilgi:

Amerika Kıtası’nın l492 yılında keşfedilmesinden sonra XVI. yüzyıl boyunca İspanya, Hollanda, İngiltere Fransa, İsveç ve Portekiz Amerika‘ya gelerek koloniler kurdular. İngiltere bu ülkeler içerisinde Amerika‘ya daha geç gelmesine rağmen, Amerika‘nın doğu kıyısında sayıları on üçü bulan koloniler kurmuştur.

1733 yılına gelindiğinde bu koloniler On Üç Koloni adı altında Britanya (İngiltere) İmparatorluğu’na bağlı sömürge haline geldiler. Avrupa’nın büyük güçleri arasında 1756 – 1763 yılları arasında süren Yedi Yıl Savaşları‘nı İngiltere kazanmıştır. Ancak İngiltere savaşın borçlarını ödeyebilmek için Amerika‘daki kolonilere ağır vergiler yüklemeye karar verdi. Bu vergiler kolonilerde büyük sıkıntı oluşturdu. Tepkiler önceleri dar amaçlıyken kısa zamanda bu eylemler bağımsızlık taleplerine dönüştü.

Koloni temsilcileri 1774 yılında Filedelfiya’da toplanarak İngiltere’ye bazı isteklerini bildirdiler; kolonilerin haberi olmadan vergi alınmaması, ticareti engelleyici kanunlar konulmaması şeklinde ifade edilebilecek istekleri İngiltere tarafından reddedildi.

Koloniler bunun üzerine 1776’da ikinci kez Filedelfiya’da toplanıp İngiltere’ye savaş açmışlardır. Ayrıca bu kongrede, George Washington ordunun komutanlığına getirilirken, İnsan Hakları Bildirisi yayınlanarak demokratik bir rejim kurulacağı ifade edilmiştir.

Koloniler, İngiltere ile yaptıkları bağımsızlık savaşında Fransa, İspanya ve Hollanda’dan yardım alarak İngilizleri yenmiştir. Fransa sömürgecilik yarışında rekabet içerisinde olduğu İngiltere’yi zor durumda bırakabilmek amacıyla el altından Amerika‘yı destekleyerek silah yardımında bulunmuştur. İngiltere’nin zor durumda kalarak barış istemesi sonucu taraflar arasında 1783 yılında Versailles (Versay) Antlaşması imzalanmıştır.

İmzalanan bu antlaşma sonucu On Üç Koloni bağımsızlığını kazanarak bazı siyasal düzenlemelerle 1787 yılında bugünkü Amerika Birleşik Devletleri’nin temelini atmışlardır.

George Washjngton‘un ilk başkan seçildiği Amerika, Avrupa’ya karşı dünyada denge unsuru olmuştur. Avrupa’dan ve dünyanın değişik bölgelerinden göçlerle nüfusu artmış ve ilerleyen yıllarda dünya siyasetinde etkili bir devlet haline gelmiştir.