Tanrının vekili sayılan Papanın kişileri dinden atma ve günahlarını affetme yetkisi vardı. Papa, dine karşı çıkan ya da çıkarlarına ters düşenleri Hıristiyanlıktan atardı. Bu işlemin kişilere uygulanmasına “Aforoz”, topluluğa uygulanmasına ise “Enterdi” adı verilirdi.

Papa ve vekilleri olan din adamları, insanların günahlarını bağışlar ve cennete girmelerini kabul edebilirlerdi. Günah bağışlama ve cennetten yer satma işlemi karşılığında “Endüljans” denilen bir belge verilmiş, bu işlem ise, büyük bir bağış karşılığında gerçekleşmiştir.

Böylece, Ortaçağ’da Papalık ve Kilise, Aforoz ve Endüljans sayesinde hem siyasi, hem de büyük bir ekonomik güce sahip olmuştu. Bu güçleri sayesinde kralların bile üstünde otorite kurmuştur. Papanın bu çıkarcı uygulamaları, Hıristiyanlığa kendi istedikleri gibi yönlendirmeleri ve Katolik kilisesinin büyük bir ekonomik zenginliğe kavuşması, ileride tepkilere sebep olacak, bu tepkiler ise Reform Hareketleri’ni doğuracaktır.