IV.Mehmet Dönemi Osmanlı Devleti’nin Venedik Siyaseti:

Girit Adası’nı elinde tutan Venedikliler, her fırsatta Osmanlı’nın ticari faaliyetlerde bulunan veya hacı taşıyan gemilerine saldırıyorlardı. Osmanlı Devleti’nin tam manasıyla Akdeniz’i kontrolü altına alabilmesi için stratejik önemi olan Girit’in alması gerekiyordu.

Sultan İbrahim‘in padişahlığı döneminde adaya asker çıkarılmaya başlandı. (1645) Bu durum Venedik ile savaş durumuna girilmesine neden oldu. Venediklileri uzun süre Çanakkale Boğazı ve civarını baskı altında tuttular. Ancak 1656 yılında Köprülü Mehmet Paşa’nın gayretleriyle Venedikliler Ege Denizi’nden atıldılar. Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa‘nın oğlu Fazıl Ahmet Paşa, babasının Ölümünden sonra sadrazamlığa geçince Girit Sorununu çözdü: Adanın fethini tamamladı. Venedik ile 1664 yılında bir barış antlaşması yapıldı. Bu barışla Girit’in Osmanlıya ait olduğu kabul edilince Doğu Akdeniz’deki Osmanlı üstünlüğü tamamıyla gerçekleşmiş oldu.