IV.Mehmet Dönemi Osmanlı Devleti’nin Rusya Siyaseti:

1676 – 1681- Osmanlı – Rus Savaşı, Rus Çarlığı ile yapılan ilk büyük savaştır. Rusya, Osmanlı Devleti’nin himayesindeki Özi Kazaklarına saldırınca Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sefere çıktı. 1678 yılında Çehrin Kalesi‘ni aldı. Beş yıllık savaş sonucunda henüz güçlenemeyen Rus Çarlığı yenilgi aldı. Rusların isteğiyle 1681. yılında Bahçesaray (Çehrin) Antlaşması imzalandı.

Bahçesaray Çehrin Antlaşması’na göre;

  • Kiev, Ruslarda kalmaya devam etti.
  • Özi (Dinyeper) Nehri iki devlet arasında sınır oldu.

Bahçesaray (Çehrin) Antlaşması ilk Osmanlı – Rusya antlaşması olması yönüyle önemlidir.