IV.Mehmet Dönemi Osmanlı Devleti’nin Lehistan Siyaseti:

IV.Mehmet döneminde 1672 yılında Lehlilerin Ukrayna Kazaklarına saldırmaları üzerine padişah ve Fazıl Ahmet Paşa‘nın komuta ettikleri Osmanlı Ordusu Lehistan içlerine kadar ilerledi. Zor durumda kalan Lehistan barış istedi. 1672 tarihinde Bucaş Antlaşması imzalandı. Bucaş Antlaşması’na göre;

  • Podolya arazisi Osmanlıya bırakıldı.
  • Yılda 22.000 altın Osmanlıya vergi verilecekti.

Fakat Lehistan Diyet Meclisi vergi maddesini kabul etmeyince savaşlar dört yıl daha, devam etmiştir. 1676 da Bucaş Antlaşması’na yergi maddesi değiştirilerek savaşlar sona erdirilmiştir.

Bucaş Antlaşması Osmanlı Devleti’nin batıda toprak kazandığı en son antlaşma olmuştur. Batıda en geniş sınırlara ulaşılmıştır.