3.Ahmet Dönemi Osmanlı Devletinin Avusturya Siyaseti:

Osmanlı’nın garantör devleti olan Avusturya, Rusya ve Venedik’e karşı başarılı sonuçlar almasından rahatsızlık duymuştur. Osmanlı Devleti’nin antlaşma gereği Mora‘yı Venediklilere geri vermesini istedi. Osmanlı Devleti’nin bu isteği kabul etmemesi üzerine Avusturya Osmanlı Devleti’ne karşı savaş açmıştır.

Avusturya’nın Osmanlı Devleti’nin kuvvetlerine üstünlük sağlayarak Belgrad ve Temeşvar’ı alarak ilerlemeye devam etmesi üzerine sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa barış istemiştir. Bu gelişme üzeri – ne Avusturya ilePasarofça Antlaşması imzalanmıştır.