III. Ahmet Dönemi (1703-1730):

II.Mustafa, Edirne Olayı ile tahttan indirilince yerine III. Ahmet Padişah olmuştur. (1703) Rusya, Baltık Denizi’nde önemli bir kıyısının olmaması, ayrıca burada İsveç, Prusya gibi devletlerin bulunması nedeniyle gözünü Karadeniz’e çevirmiş ve buraya inmeyi kendisine amaç edinmiştir.

İstanbul Antlaşmasıyla Karadeniz’de üs elde eden Rusya, bundan sonra Kırım’ı ele geçirerek Karadeniz’de bir Rus donanması oluşturmak, daha sonraki aşamada ise boğazlan ele geçirerek Akdeniz’e inmek istemiştir.

Rusya, Baltık Denizi’nde kendisine bir üs kurmak için İsveç ile savaşa girmiş, İsveç Kralı Demirbaş Şarl, Rus Çarı Deli Petro ile yaptığı Poltova Savaşı’nı kaybetmiştir. Geri dönüş yolunun Rus kuvvetleri tarafından kesilmesi üzerine, Osmanlı topraklarına giren Şarl, Osmanlı Devleti’ne sığınmıştır.

İsveç Kralı’nı takip etmek bahanesiyle Osmanlı topraklarına giren Rusya, Şarl’ın teslim edilmesini istemiştir. Rusya’nın Karadeniz’e inmesinden rahatsız olan Osmanlı Devleti ise Rusya’ya savaş açmıştır.

Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa, Rusya üzerine sefere çıkarak Rusya’yı Prut Savaşı’nda yenilgiye uğratmıştır.

 • Karlofça’dan sonra kaybedilen toprakların geri alınabilmesi amacıyla yapılan ilk sefer, Prut Seferi’dir.

Prut Savaşı’nda zor durumda kalan Rusya barış istemiştir. Prut Antlaşması’na göre;

 • Azak Kalesi Osmanlı Devleti’ne geri verilecek, Osmanlı sınırındaki Rus kaleleri yıkılacak,
 • İsveç kralının serbestçe ülkesine dönmesine müdahale edilmeyecek,
 • Rusya, Lehistan işlerine karışmayacak ve Kırım topraklarına saldırmayacaktı.
 • Prut Antlaşması ile daha önce kaybedilen toprakların bir kısmı geri alınmış, ümitler artmış, Osmanlı Devleti’nin kısa bir süre de olsa moral gücü yükselmiştir.
 • Rusya, Karadeniz’den bir süre için uzaklaştırılmıştır.

Osmanlı Devleti, kaybettiği topraklan geri alma politikasını bu defa da Mora üzerinde sürdürmüş ve Mora’yı Venediklilerden geri almıştır.

Osmanlıların Venedik’e karşı elde ettiği başarılar ve Mora’yı tekrar geri alması üzerine Avusturya duruma müdahale etmiş, Karlofça Antlaşması’nın garantörü, anlaşmanın bozulduğunu ileri sürerek Osmanlı Devleti’ne savaş açmıştır.

Osmanlı ordularının yenilmesi üzerine Avusturya ile Pasarofça Antlaşması imzalanmıştır. (1718) Buna göre:

 • Banat, Temeşvar ve Belgrat Avusturya’ya bırakılacak
 • Venedik Mora Yarımadası’nı Osmanlı Devleti’ne geri verecekti
 • Pasarofça Antlaşması, Avusturya ile imzalanan en ağır antlaşmadır. Çünkü, bütün Macaristan kaybedildiği gibi, Belgrat da Avusturya’ya bırakılmış, Sırbistan topraklarının bir kısmı da elden çıkmıştır.
 • Pasarofça’da kendi çıkarlarını koruyan Avusturya, Venedik’in toprak kaybına pek ses çıkarmamıştır.
 • Pasarofça Antlaşmasından sonra Osmanlı Devleti’nde Lale Devri denilen dönem başlamıştır.