20. yüzyıl felsefe, bilim ve teknolojide çok farklı düşüncelerin ortaya çıktığı ve bu alanlarda uzmanlaşmaların başladığı bir süreç yaşanmıştır: Dünya görüşü felsefeleri gelişmiş, kuramsal bilgiyi elde etmeyi hedef alan felsefeler ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu felsefi farklılıklar bu yüzyıl da çeşitli felsefe okullarının birbirlerinden uzaklaşmasına ve felsefenin çok anlamlı bir terim olmasına meydan vermiştir. Bunun sonucunda ise farklı bilim anlayışları oluşmaya başlamıştır.

Bu dönemin en önemli felsefe akımları: Sezgicilik (Entüisyonizm- H. Bergson), Varoluşçuluk (Egzistansiyalizm S. Kierkegaard, M. Heideger, K. Jaspers, J. P. Sartre), Fenomenoloji (E. Husserl), Faydacılık (Pragmatizm- W. James, J. Devvey), Analitik Felsefe (Mantıkçı Amprizm VVittgenstem, K. Popper), Gerçek Üstücülük (Sürrealizm), Anarşizm (Proudhon, Bakunin, Kropoktin)’dir.