2.Viyana Kuşatması Nedenleri ve Sonuçları:

Avusturya’nın egemenliği altında bulunan Protestan Macarlara siyasi ve dini baskılar yapması üzerine, Macarlar Osmanlıdan yardım istemiş, bunun üzerine Avusturya üzerine sefere çıkan sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Viyana’yı ikinci kez kuşatmış ancak alamamıştır.

2.Viyana Kuşatmasının Nedenleri

  • Avusturya’nı Antlaşması ile oluşan barış sürecine rağmen Macaristan ile ilgilenmeye devam etmesi,
  • Avusturya’nın kendi yönetimi altında yaşayan Macarlara iyi davranmayarak onları ağır vergiler altında ezmesi ve Protestan olan Macarlara mezhep Hürriyeti hakkı tanımaması,
  • Bu baskılardan ötürü Macar Halkının Tökeli İmre‘nin başkanlığında ayaklanması ve Osmanlı Devletinden yardım istemesi.
  • Avusturya’nın Macaristan içlerine kadar girmesi Vasvar Antlaşması’nın yirmi yıllık barış sözleşmesini ihlal etmesi anlamına gelmesi.

Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bu nedenle padişah IV. Mehmet ve divan üyelerini i ikna ederek 1682 yılında Avusturya’ya savaş ilan edilmesini sağladı.

2.Viyana Kuşatması Süreci

Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Yanıkkale‘yi ele geçirerekViyana önlerine dayandı ve şehri sardı. Bu durum karşısında Avusturya Avrupalı Hıristiyan devletlerden yardım istedi. Osmanlı ordusu Viyana’yı kuşatırken Tuna Nehrindeki köprülerden Viyana’ya gelebilecek yardımları durdurma vazifesi Kırım Han’ına verilmişti. Kuşatma tam istenilen neticeyi verecekken Lehistan Kralı Söbieski‘nin 120 bin kişilik yardım kuvvetini Kırım Hanının durduramaması üzerine Osmanlı ordusu iki ateş arasında kalmış ve Viyana Kuşatması başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

2.Viyana Kuşatmasının Sonuçları

Viyana bozgununa sebep olduğu düşünülen Kara Mustafa Paşa Belgrad’ta idam edilmiştir.

  • Osmanlı’nın yenilemez bir güç olmadığının farkına varan Avrupalı devletler Osmanlı Devleti’ne karşı psikolojik üstünlüğü ele geçirmeye başladı.
  • Papanın çalışmaları sonucunda Osmanlı Devleti‘ni Avrupa’dan tamamen atmak için Kutsal İttifak adı birliği oluşturuldu. Kurulan bu ittifaka Avusturya, Lehistan, Venedik, Malta ve Rusya katılmıştır. (1683)