Hükümdarlığının ilk yılları kardeşi Şahinşah ile taht kavgası ve Bizans’ın kendisine karşı oluşturduğu ittifaklarla mücadele şeklinde geçmiştir. Kardeşini kontrol altına alıp ittifakları bozarak Bizans’a karşı tekrar harekete geçen II. Kılıçarslan’a karşı Bizans Kralı Manuel Komnen kalabalık bir ordu ile karşılık vermek istemiştir.

Miryakefalon Savaşı (1176)

Nedenleri:

a) Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan çıkarmak istemesi.
b) Bizans’ın Haçlı Seferleri’nin Türkler üzerindeki etkisinden yararlanmak istemesi.
c) Bizans’a karşı Türkmen akımlarının sürmesi.

Türkiye Selçukluları Denizli yakınlarındaki Miryakefalon denilen yerde Bizans ordusunu mağlup etmişlerdir.

Sonuçları:

a) Türklerin Anadolu’dan atılamayacağı kesin olarak anlaşıldı.
b) Bizans bu yenilgi üzerine savunmaya geçerken Haçlı Seferleri sonrası elden çıkan üstünlük tekrar Türklere geçmiştir.
c) Türk – İslam dünyası üzerinde Bizans baskısı sona ermiştir.
d) Avrupalılar da bu zafer üzerine Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kabul etmişlerdir.

II.  Kılıçarslan daha sonra Anadolu Türk birliğinin sağlanması çalışmalarına ağırlık vermiştir. Bu amaçla Danişmentlilere son vererek Malatya’yı almıştır.
Bu dönemde ilk gümüş ve altın para bastırılmıştır.
Anadolu’ya göç etmeye devam eden Türkmenleri yerleştirerek Anadolu’da imar faaliyetlerine önem vermiştir.
II. Kılıçarslan Türk devlet geleneğine göre ülkeyi on bir oğlu arasında paylaştırmıştır. Ancak daha ölmeden oğulları arasında taht kavgaları başlamıştır.