18. Yüzyıl Osmanlı Devlet Yönetimindeki Değişmeler:

  • yüzyıldan itibaren padişahlar, devlet işlerinin çoğunu sadrazamlara bırakmaya başladı. Böylece sadrazamların devlet yönetimindeki etkinlikleri arttı.
  • Kubbealtında toplanan divan, 1654 yılından itibaren Paşakapısı (Bab-ı Ali) denilen sadrazamın sarayında toplanmaya başladı.
  • Divan toplantılarının sayısı 18.Yüzyıl başlarında haftada bir güne kadar inmiştir.
  • Bu yüzyılda devletlerarası ilişkiler önem kazanmaya başlamış ve bunun sonucunda kalemiye (bürokrat) sınıfının önemi artmıştır.
  • yüzyılda taşra teşkilatı da bozulmaya başladı. Eyalet ve sancak yöneticileri bulundukları görev yerlerine mütesellim denen vekiller göndermeye başladı.
  • Zamanla bu görevlere taşrada eşraf ve ayan arasından güçlü ve nüfuzlu olanlar getirilmeye başlandı.
  • Mukataa haline getirilen dirlik toprakların ihale yolu ile dağıtılması taşrada bulunan zengin ayanların güçlenmesine ortam hazırladı.