XVIII. Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti Nasıldı:

  • 18. yüzyılda Avrupa’da merkezi krallıklar ve prenslikler hâkimdir.
  • Avrupa’da bu yüzyıl diplomasi ve ittifakları ön plana çıktığı bir yüzyıldır.

BİLGİ NOTU:

Diplomasi:  Dış politikada sorunların barışçıl yöntemlerle ve müzakereler yoluyla çözülmesine denir. Tarihte bilinen ilk yazılı diplomasi Hititler ile Mısırlılar arasında imzalaman Kadeş Antlaşması‘dır.

  • Bu ittifakların oluşumunda dini birliktelikler ve devletlerin milli çıkarları etkili olmuştur.
  • Dönemin felsefesi Makyavelizm‘dir. Makyavel, İtalya Rönesans hareketinin önde düşünce adamlarındandır. Öne sürdüğü “Hedef ulaşmak için her türİü araca başvurmanın uygun olduğu anlayışı diğer Avrupa devletler tarafından kabul görmüştür.
  • Zenginlik kaynakları üzerindeki mücadeleleri 18.Yüzyıl boyunca Avrupalı devletler arasında savaşlara sebep olmuştur.
  • yüzyılda Avrupa’daki krallıklar arasındaki akrabalık münasebetlerinden dolayı Veraset Savaşları yaşanmış, uzunca bir süre devam eden bu savaşlar devletlerin ekonomilerini bozmuş, bu durum devletleri kendi çıkarları doğrultusunda ittifaklara itmiştir.