17. Yüzyılda Merkezi Otoritenin Bozulması:

Duraklama devrinde merkezi otoritenin giderek bozulmasına bağlı olarak yönetimde aksaklıklar başlamıştır. Daha çok Osmanlı ordusunda ve ekonomisinde etkisini gösteren bu durum başta İstanbul olmak üzere çeşitli yerlerde isyanların çıkmasına neden olmuştur.

Bu isyanlar devleti uzun süre uğraştırarak güç kaybetmesine neden olmuştur. Bu isyanların başlıcaları ve en çok bilinenleri şunlardır:

  1. İstanbul (Merkez) İsyanları
  2. Celali (Anadolu) İsyanları
  3. Eyalet İsyanları’dır.