17. Yüzyıl Islahatları Neden Başarısız oldu:

  • Kişilere bağlı kalmış devamlılık olmadığı için sonuca ulaşamamıştır.
  • Problemlerin kaynağına inilmeden çözüm arandığı için köklü ve kalıcı olmamıştır.
  • Duraklamanın farkında olunmadığı için Avrupa’dan yardım alınmamıştır.
  • Islahatlar daha çok askeri alanda yapılmıştır.
  • Baskı ve şiddet yoluyla ıslahatlar uygulanmaya çalışılmış bu tutum halkın ıslahatları benimsemesini engellemiştir.
  • Yeniçeri devlet adamları, saray kadınları ve ulema ıslahatlara engel olmaya çalışmışlardır.