Süleyman Paşa’dan sonra Rumeli fetihleriyle görevlendirilen I. Murat, Orhan Bey’in vefatından sonra Osmanlı tahtına çıkmış, Ahilerin eline geçen Ankara’yı geri alıp (1362) Anadolu’daki düzeni sağladıktan sonra tekrar Rumeli’ye geçmiştir.

Bu dönemde Çorlu, Keşan, Lüleburgaz, Malkara, İpsala, Dedeağaç, ve Dimetoka alınmış ve Edime kuşatılmıştır.

Edirne’nin Fethi

Rumeli’de giderek büyüyen Osmanlı Devleti, Balkan fetihlerinde üs olarak kullanılmak üzere Edirne’yi fethetmek istemiş, Sazlıdere Savaşı‘nda (1363) Bizans-Bulgar ittifakını yenerek bu amacına ulaşmıştır.

Sazlıdere Savaşı’nın sonunda Edime alınmış, Bizans’ın Bulgarlarla ve Sırplarla bağlantısı kesilmiş, Balkan fetihlerinde kullanılmak üzere önemli bir üsse sahip olunmuştur.

Sırpsındığı Savaşı (1364)

Edime ve Filibe’nin Osmanlı hâkimiyetine geçmesi ve Türklerin batı yönünde hızla ilerlemeye başlaması üzerine papanın teşvikiyle, Macar, Bulgar, Sırp, Eflak ve Bosna güçlerinden oluşan bir haçlı ordusu oluşturulmuştur. Osmanlı Devleti Haçlılarla yaptığı bu (ilk) savaşı kazanmıştır.

Sırpsındığı Zaferi’nin Sonuçları:

  • Balkan fetihlerini yönlendirmek amacıyla başkent Edirne’ye taşınmıştır.
  • Trakya’nın fethi tamamlanmıştır.
  • Macarlar’ın Balkanlardaki etkisi kırılmıştır.
  • Bulgar krallığı vergi ödemeyi kabul ederek Osmanlı egemenliğini tanımıştır.

Çirmen Savaşı (1371)

Osmanlı Devleti’nin Bulgaristan’ı egemenliği altına alması ve Makedonya’yı ele geçirmek istemesi üzerine Osmanlılarla – Sırplar arasında Meriç Vadisi’nde yapılan savaşı Osmanlı ordusu kazanmıştır,

Bu zafer Osmanlılara Makedonya yolunu açmış Sırplar da vergi ve asker vermek suretiyle Osmanlı Devleti’nin hakimiyetini kabul etmiştir.,

1. Kosova Savaşı (1389)

Osmanlı ordularının, Manastır, Sofya ve Niş’i alıp Balkanlar yönünde ilerlemeleri üzerine Sırp, Bosna ve Arnavut güçleri birleşmiş ve Ploşnik’te Türk akıncılarını yenmişlerdir (1388). Bunun üzerine Osmanlılara karşı yeni bir haçlı ittifakı kurulmuştur. I. Murat, I bu ittifakı Kosova’da bozguna uğratmış, ancak savaşın sonunda şehit düşmüştür.

Not: 1.Kosova Zaferi, Türkler’in Balkanlardaki konumunu güçlendirmiştir.