1. Mahmut Dönemi Yenilikleri – Maddeler Halinde:

1. Mahmut devrinde yabancı askeri uzmanlardan yararlanılmaya başlanmış ve aslen Fransız olan Humbaracı Ahmet Paşa’nın önderliğinde askeri ıslahatlar yapılmıştır. Bu dönemde,

  • Humbaracı Ocağı kurulmuş, ordunun mermi ve havan topu gibi ihtiyaçları karşılanmıştır.
  • Osmanlı orduları batıda olduğu gibi bölük, tabur ve alay şeklinde örgütlenmiştir.
  • Ordunun subay ihtiyacını karşılamak amacıyla Üsküdar’da Hendesehane (Kara Mühendishanesi) adı verilen bir okul açılmıştır (1734).

Kara Mühendishanesi Avrupa tarzı açılan ilk teknik okul sayılır.

1. Mahmut döneminde yapılan bu ıslahatlar Osmanlı ordularının Rusya ve Avusturya karşısında başarılı olmasını sağlamıştır.