– Bu dönem Türkiye Selçuklularının ticari faaliyetlere ağırlık verdiği ve devletin askeri politikasını da buna göre şekillendirdiği bir dönem olmuştun
– Trabzon Rum imparatorluğuna Selçuklu üstünlüğü kabul ettirilmiş ve vergiye bağlanmıştır. Bu sayede Karadeniz ticaret yolunun güvenliği sağlanmıştır.
– Sinop fethedilerek, ticaret merkezi haline getirilmiştir. Başta tüccarlar olmak üzere birçok Türk buraya yerleştirilmiştir.
– Kıbrıs Krallığı ve Venedik ile ticaret anlaşmaları yapılmıştır. Böylece: Anadolu’da üretilen mallar Akdeniz ülkeleri ve Avrupa pazarlarına gönderilmiştir.
– Akdeniz ticaretinin güvenliği için Çukurova’da bulunan Ermeniler kontrol altına alınarak vergiye bağlandılar.
– Bu faaliyetler sonucunda Anadolu, doğu-batı; kuzey-güney yönlerinde ticaretin işlediği canlı bir merkez haline getirildi.