– II. Kılıç Arslan’ın ölümünden sonra tahta geçmiştir. İlk saltanat dönemi Bizans ile mücadelelerle geçmiştir. Adaletli yönetimi ile Gayr-i Müslim halkın bile takdirini kazanmıştır.
– Abisi Rükneddin Süleyman Şah‘a karşı taht kavgasını kaybetmiş ve 9 yıl Bizans’a sığınarak yaşamıştır.
– Rüknettin Süleyman Şah (1196 – 1205) hükümdarlığı süresince Ermeni ve Gürcülerle savaşmış Saltuklulara son vermiştir.
– I. Gıyaseddin Keyhüsrev 1205 yılında Süleyman Şah’ın ölümü ile tekrar tahta çıkmıştır. Bu dönemde hem Karadeniz kıyılarında hem de Akdeniz kıyılarında ticareti canlandırarak mücadeleler içerisinde olmuştur.
– Trabzon Rum İmparatorluğunu yenilgiye uğratarak Karadeniz ticaret yolunu açmış, diğer taraftan da Antalya’yı fethederek Akdenizli Türk ticaretine açmıştır.
– Ticaret merkezi haline getirilmeye çalışılan Antalya’da ilk donanma kurulmuş, Venediklilerle ilk ticaret anlaşması yapılmıştır.
– İznik Rum İmparatorluğu ile mücadeleye girişen Gıyaseddin Keyhüsrev, Alaşehir yakınlarında yapılan savaşta Rumları yenilgiye uğrattı. Ancak bu savaş sırasında Gıyaseddin Keyhüsrev şehit olmuştur.