– Türkiye Selçukluları en parlak dönemini yaşamıştır.
– Alaeddin Keykubat, Akdeniz’de önemli ticaret merkezlerinden biri olan Alanya’yı ele geçirerek burada tersane kurdurdu. Bu durum Selçukluların denizcilikte ilerlemesini sağladı.
– Karadeniz’de ise Kırım’daki Suğdak Limanı alındı. Suğdak limanının alınması ile hem Karadeniz’de ticaret güvenliği sağlandı hem de Anadolu’ya ekonomik rahatlık getirilmiş oldu.

Bilgi Notu: Bu sefer Türkiye Selçuklu Devleti’nin ilk denizaşırı seferi olmuştur. Bu seferde başarılı olunması Selçukluların ulaştığı deniz gücünü de göstermektedir.

– Bu dönemde doğuda Moğol tehlikesi belirmiştir. Moğolların geçtikleri yerlerdeki tahribatları Abbasi Halifesi’ni endişelendirmiş ve Türkiye Selçuklularından yardım isteme durumunda bırakmıştır.
– Alaeddin Keykubat başlangıçta Moğollar ile savaşmak yerine; bir yandan dostluk kurmak diğer yandan ise bazı güvenlik önlemleri almayı uygun görmüştür.

– Moğol tehlikesine karşı alınan önlemler;

a) Anadolu’daki Konya, Kayseri ve Sivas gibi şehirlerin Surları tamir ettirilmiştir.
b) Abbasi Halifesi ve Eyyubilerle ilişkiler geliştirilmeye çalışılmıştır.
c) Moğol Hanı Ögeday ile dostluk kurulmaya çalışılmıştır.
d) Doğu Anadolu ve Azerbaycan’a gelen Harzemşahlar Moğollara karşı bir tampon bölge olarak düşünülmüştür.

Yassı Çemen Savaşı (1230)

1. Alaaddin Keykubat, bir taraftan Moğollarla iyi geçinmeye çalışırken, bir taraftan da Moğolların önünden kaçarak Doğu Anadolu’ya gelen Harzemşahlarla MoğoHara karşı ittifak kurmaya çalışmıştır. Ancak Celaleddin Harzemşah‘ın Selçuklulara ait Ahlat’ı alarak tahrip etmesi ilişkilerin bozulmasına neden olmuştur. Erzincan yakınlarında yapılan Yassı Çemen Savaşı’nı Türkiye Selçukluları kazanarak Harzemşahlara son vermiştir.

Bilgi Notu: Bu savaş sonucunda Moğollar ile Türkiye Selçukluları arasındaki tampon bölge kalktığından komşu olunmuştur. Ancak Moğollar Türkiye Selçuklularının gücünü gördüğünden Anadolu’yu istila etme düşüncelerini ertelemişlerdir.