Çaka Bey Kimdir – İlk Türk Denizcisi Çaka Bey

Çaka Bey Hakkında Kısa Bilgi:

Tarihteki ilk Türk donanmasını kuran Çaka Bey‘in doğum tarihi bilinmemekle birlikte 1092 yılında öldüğü kayıtlarda yer almaktadır. 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya yerleşmeye başlayan Türk kuvvetleriyle beraber bu coğrafyaya gelen Çaka Bey merkezi İzmir olan bir beylik kurar. Bir savaş sırasında Bizans İmparatorluğu’na esir düşer. Esareti süresince yabancı dil ve denizcilik bilgisini geliştirir.

1081 ‘de serbest kaldıktan sonra Anadolu’daki Türkmenlerden güçlü bir ordu ve deniz gücü oluşturarak Ege’de kuvvetli bir yönetim sağlar. Komuta ettiği donanmayla Ege Denizi’nde Bizans’a üstünlük sağlayarak Rodos ve Sakız’ın da dâhil olduğu çok sayıda adayı beyliğine bağlar.

İzmir’in gelecekte Türk egemenliğine girmesi adına ilk adımlar da Çaka Bey‘in çabaları sonucu atılmıştır.

kimdir! Göz atmak için tıklayın.

{ Add a Comment }

Kıyamet Nedir – İslamiyet’e Göre Kıyamet

Kıyamet Ne Demek:

kıyamet, sözlükteki anlamıyla kalkmak, dikilmek, ayaklanmak, dirilmek anlamına gelir. Bu tabir canlı ve cansız bütün yaratıklar için bir imha ve yeniden dirilme gibi iki safhalı bir olay bildirmektedir. Yani canlı cansız bütün canlıların yok oldukları güne kıyamet dendiği gibi, bütün ölülerin tekrar dirildikleri güne de kıyamet denir.

İslam dininin anlattığı kıyametse, evrenin düzeninin bozulması, her şeyin altüst edüerek yok olması, yok olan ve ölen şeylerin yeniden yaratılıp diriltilerek ayağa kalkması ve mahşere (Yüce Allah’a hesap verilecek olan yer) doğru yönelmesi demektir. Bu durumda kıyamet, genel bir ölümden sonra genel bir dirilişi kapsamaktadır.

kıyametin kopması bütün evrenin düzenini yok edecektir. Bütün canlılar ölecek ve Yüce Allah’ın emriyle yeniden dirileceklerdir. Yani kıyamet, geçici dünya hayatının yok olup, sonsuz ahiret hayatının başlaması olayıdır. Elbette bu da bütün insanların ölmesiyle gerçekleşecek.

Bu genel ölüm yalnızca insanlara mahsus değildir. Geçici olan dünya hayatında, insan gibi “her şey” ölümlüdür. Yüce Allahbize, tüm evrenin içindeki canlılarla birlikte yok olacağı bir günün varlığım, yani “kıyamet gününü” bildirmiştir.

kıyamet günü, imtihanın son bulduğu nihai gündür. O günün gelişini yeryüzündeki her insan pek çok belirtiyle anlayacak ve evrenin ölümüyle sonuçlanacak olaylar gerçekten de tüyler ürpertici olacaktır. Ve en nihayet dünyadaki tüm insanlar, kıyametin gerçekleştiği gün kendilerini bekleyen “yeniden dirilişi” kavrayacaktır.

Böyle bir günle karşılaşmayı ummayanlar karşılarındaki bu apaçık gerçeği reddedemeyecekler ve Allah’ın emrine “isteseler de istemeseler de” boyun eğeceklerdir. Allah, tüm evren için büyük bir son hazırlamıştır, insanların çoğu her ne kadar inkâr etmeye çalışsalar da, kıyamet saati belirlenmiş bir vakitte kendilerini beklemektedir. Ne bir saniye geri, ne de bir saniye ileri alınamaz kıyametin kopuş saati.

Yüce Allahsonsuz merhameti ile bütün insanlığa islamiyeti göndermiş ve ilahi programını tüm insanlığa ilan edip duyurmuştur. o güne hazırlıklı olmamız konusunda bizi defalarca uyarmıştır.

Yüce Allah, büyük bir düzen içinde yarattığı zamanda bütün düzeniyle hayatı, bilemediğimiz bir birlikte sona erdirecektir. O zaman, kıyamet zamanıdır. Yüce Allah’a inanan ve emirlerine uyan Müslümanlar için o dehşetli günde bir korku ya da zorluk olmayacaktır. Çünkü Yüce Allah, o gün inanan kullarına bir zorluk ya da korku olmayacağım vaat ediyor.

Elbette Yüce Allahvaadinden asla dönmez. Yüce Allahkıyameti Kur’an’ı Kerim‘de şöyle haber vermektedir:”kıyamet gününe yemin ederim, kendini kınayan nefse de yemin ederim ki (elbette siz dirileceksiniz.) İnsan kıyamette kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı sanıyor. Elbette biz, parmak uçlarım bile iade etmeye kadiriz. Fakat insan önündekini (o kıyameti), yalanlamak ister. kıyamet günü de ne zamanmış diye sorar. Göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleşip karardığı zaman. İşte o gün insan kaçacak yer neresi diyecek. Yok, o gün kaçıla- mayacak, asla sığınacak yer olmayacak. O gün herkesin karargahı (toplanma yeri) ancak Rabbinin huzurudur.”(kıyamet Suresi 1-12),

kıyametten şüphe eden ya da buna inanmayan insanlar o gün korkunç bir azapla karşılaşacaklar. kıyamet günü, inkârcılar için oldukça zorlu ve ürkütücü bir gün olacaktır. Bu nedenle inanmayarak olacakları beklemek yerine, varlığından şüphe duymadan kıyamet ; gününe iman etmeliyiz.Bu davranış, inşam kendisi için çok daha olumlu ve kazançlı bir sonuca götürecektir. Dünya hayatı, kıyamete ve kıyametten sonra başlayalayacak ebedi hayata hazırlıktan ibaret kısa bir hayattır. Çünkü dünyada harcadığı çabaların “boş bir çaba” olduğunu kıyamet saatiyle anlayan bir insanın pişmanlığı tarifi oldukça zor ve çok şiddetli bir pişmanlıktır.

Yüce Allahbu durumu Kur’an’ı Kerim‘de şöyle haber veriyor: “Ancak o, ‘her şeyi batırıp gömen büyük felaket’ (kıyamet) geldiği zaman. O gün insan, neye çaba harcadığım düşünüp anlar.” (Nazi’at Suresi 34-35).

kıyamet koptuğu zaman, artık cardı yaşamından söz edilemez. En büyüğünden en küçüğüne bütün hayatlar son bulur. Dünya ve içinde bulunduğu evren de yok olur. Yüce Allah, insanlar için kurduğu bu sonsuz evren düzenini, insanlar yok olunca toptan yok edecektir. Çünkü kıyamet kopunca imtihan bitmiş, şıra sonuçların açıklanmasına gelmiştir. Bu mesele de dünyada olacak iş değildir.

Daha önceki “Bana Kur’an’ı Kerim‘i Öğret” kitabında Kur’an’ı Kerim‘in ne güzel bir edebiyat mucizesi olduğunu görmüştük. Şimdi Yüce Allah’ın eşsiz kitabı Kur’an’ı Kerim‘de, hayatı ve ölümü, kıyameti ve tekrar dirilmeyi nasıl sistemli ve ahenk içinde anlattığını görelim. Yüce Allahevrenin ve insanın serüvenini balon ne güzel anlatmış.

“Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz, şunu bilin ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan (aşılanmış yumurtadan), sonra uzuvları (önce) belirsiz, (sonra) belirlenmiş canlı et parçasından (uzuvları zamanla oluşan ceninden) yarattık ki size (kudretimizi) gösterelim. Ve dilediğimizi, belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz; sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Sonra güçlü (gençlik) çağınıza ulaşmanız için (sizi) büyütürüz. İçinizden kimi vefat eder; yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz (ihtiyarlık) çağına kadar götürülür. Ta ki bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez hâle gelsin. Sen, yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir hâlde görürsün; fakat biz, üzerine yağmur indirdiğimizde o kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten (veya çift-ten) iç açıcı bitkiler verir. İşte bunlar gösteriyor ki, Allah şüphesiz haktır. Şüphesiz ölüleri o diriltir ve o her şeye kadirdir. kıyamet ise şüphesiz gelecek ve muhakkak ki Allah bütün kabirlerde olan kimseleri tekrar diriltecektir.” (Hac Suresi 5-6-7)

Sonuç olarak kıyamet, Yüce Allah’ın uygun gördüğü bir zamanda evrenin ve evrendeki bütün varlıkların tümden yok olması ve ahiret hayatı için insanların yeniden diriltilmesi olayıdır.

{ Add a Comment }

1. Murat (Hüdavendigar) Dönemi Siyasi Olayları

1. Murat Dönemi Hakkında Bilgi:

– Osmanlı Padişahlarının üçücüsü II. Osmanlı Padişahı Orhan Bey’le Yârhisar Tekfurunun kızı Nilüfer Hatunun oğludur. Bursa’da doğdu çocukluğunda babasının çevresinde bulunan Çandarlı Kara Halil ve Lala Şahin Paşalar tarafından yetiştirildi. Gençliği 20 yıl süren barış dönemine rastladığı için, savaş eğitim görmeden babası tarafından İznik sancak beyliğine atandı.

– Ağabeyi Süleyman Paşa ve babasının art arda ölümleri üzerine tahta çıktı. (1362) Orhan Bey zamanında Rumeli’ye geçilmiş olması Bizans’ı ve Balkan devletlerini kuşkulandırmış, kısa zamanda gösterilen büyük gelişmeler Anadolu Beyliklerini de fırsat kollar duruma getirmiştir.

– Şehzadeliğinde, padişah olması düşünülmediğinden devlet yönetiminde tecrübe kazandırıcı çalışmalar yapamadığı halde Bizans İmparatorluğu ile Sırp, Bulgar ve Arnavutlar arasındaki yakınlaşmaları iyi değerlendiren bir politika izledi Bu devletler arasında doğabilecek güç birliğini önlemek amacıyla Edime üzerine yürüme hazırlıklarına girişti. Fakat Batıdaki bu gelişmelerden yararlanmak isteyen Karamanoğlu Ali Bey’in Ankara yöresindeki Ahilerle birleşerek saldırıya geçmesi üzerine 20.000 kişilik güçle önce doğu cephesine gitmek zorunda kaldı.

– Kısa sürede başarı sağlayarak Bursa’ya dönünce, babasının padişahlığı zamanında başlamış olan devlet örgütlenmeleri yönündeki çalışmalara hız kazandırdı. Lala Şahin Paşayı başkomutanlık görevine getirerek Anadolu ve Rumeli askerini ayırdı.Sıkı bir eğitim programı uyguladıktan sonra Rume’ye geçerek Şahin Paşa komutasındaki orduyla Edirne’yi aldı.

– Edirne’nin başkent yapılmasından sonra 1.Murat’ın Batı cephesindeki gösterdiği başarılar Makedonya, Arnavutluk ve Selanik dışında tüm Teselya’nın alınmasıyla sonuçlandı. Osmanlı ilerleyişi karşısında Bulgar Ulah Boşnak ve Macar orduları birleşerek Edime üzerine yürüdüler (1363). Ama Hacı İl Bey komutasındaki bir süvari birliği Sırpsındığı adı verilen yerde bir gece baskını yaparak bir çeşit Haçlı ordusu durumundaki düşman ordusunu perişan etti; Bulgaristan ve Sırbistan’ın önemli bir bölümü alındı.

– 10 yıllık bir barıştan sonra düzenlenen bir sefer sonucunda 1. 1.Murat Sırp ve Bulgar krallarını büyük vergilere bağlayarak Bulgar prensesini sarayına  getirdi.

– Bu başarılardan sonra Anadolu Beylerini Osmanlı egemenliğine bağlama girişimlerinde bulundu. Oğlu Bayezıd’a kızını aldığı Germiyanoğlu ile anlaştı. Bu sırada kendilerini Anadolu Selçuklu Devletinin mirasçısı sayan Karamanoğulları, bu girişimlere engel olmak için, Savcı Bey’in 1.Murata başkaldırmasından yararlanarak sınır şehirlerini yağma ettiler.

– Konya yöresinde yapılan savaşlarda Karamanoğulları Beyliği orduları yenilgiye uğratıldı. Fakat bu kez de Doğudaki savaşlardan yararlanmak isteyen Bosna-Hersek Sup, Ulah ve Bulgar beylikleri birleşip 100.000 kişilik bir orduyla saldırıya geçtiler. Bu cephede yapılan savaşlarda da kısa sürede basan sağlandı. Daha sonra Macar Çek ve Leh ordularının da düşman saflarına katılmasıyla Kosova ovasında yapılan büyük bir meydan savaşında Batılılar Osmanlı’nın Kuruluş devrinin en büyük yenilgisine uğratıldılar (1389). 1.Murat büyük zaferinden sonra Miloş Kabiloviç adında yaralı bir Sırp tarafından savaş meydanında öldürüldü.

1.Murat’ın Ölümü:

1.Murat’m cenazesi, saltanat savı güder gerekçesiyle Kosova’da yeni padişah I. Bayezıd emriyle boğularak öldürülen oğlu Yakup Bey’in cenazesiyle birlikte Bursa’ya getirildi ve Çekirge’deki türbesine gömüldü. Cenazenin sağlıkla nakli için, iç organları otağının bulduğu yerde Kosova’da defin edilmiştir. Turider ve İslam dünyasında 1.Murat a Hüdavendigar  lakabı ile kutsallık derecesinde saygı beslenmesine başlanmıştır Böylece Kosova’da hala bulunan iç organlarının defin edildiği yer “Meşhed-i Hüdavendigar  adı ile Çekirge’de bulunan 1.Murat türbesi birer ziyaıetgah olmuştur.

{ Add a Comment }

Gayretullaha Dokunmak – Gayretullaha Dokunma Hikayesi

Gayretullaha Dokunmaya Az Kaldı – Gayretullah Nedemek:

Eskiden, hacca kervanlarla gidilirmiş. Şimdi turizm şirketleriyle olduğu gibi. Gariban görünüşlü bir veliyi de parası olmadığı için kervancı başı bedava kervana almış. Fakat yolda eşkıyalar yollarını kesip her şeylerini almışlar Tam bırakıp gidecekleri vakit o garip kişi eşkıya reisine, “Kervancı başının kuşağında altınlar var” diye ihbarda bulunmuş.

Gerçekten de kuşaktan altınlar çıkınca bir sürü hakaretle bunlar da alınmış. Sonra da çekip gitmişler Kervancı başı bu işe bir mana verememiş. Biraz sonra devletin vazifelileri eşkıyaları tutup getirmişler: “Herkesin nesi varsa gelip alsın!” demişler. Hacı adayları hiçbir şeyleri eksik olmadan eşyalarını geri almışlar Kervancı başı o garibe, “Seni fakir bir veli bildiğim için bedava kervana aldım. Ama sen beni ihbar edip maddî – manevî zarara soktun. Bunu niçin yaptın?” demiş.

O da, “Onlar soygun yaparken bir baktım ki, Gayretullah‘a dokunmayan az bir şey kalmış. Sana son yapılan zulüm ve gadir ile Gayretullah’a dokundu ve hemen çarpıldılar Yoksa iş uzayacaktı. Daha başka bir yerde başka bir zulümle belalarını bulacaklardı; ama sizin mallarınız da heba olup gidecekti. Öyle olmasın, hemen kavuşasınız diye öyle yaptım.'” dedi.

Demek ki Allah hemen ceza vermiyor Süre veriyor akıllarını başlarına alsınlar istiyor Sonra da hiç ihmal etmeden işlerini bitiriyor.

{ Add a Comment }

Demoklesin Kılıcı Deyimi Ne Demek – Demokles Kimdir

Demoklesin Kılıcı ile İlgili Bilgi:

Demokles, M.Ö. IV. yüzyılda Syrakusai Kralı olan Dionysios‘un nedimlerinden biriydi. Dionysios kısa zamanda devletini güçlendirdi. Dionysios, yanında sürekli olarak bir kılıç taşır ve gerektiğinde kullanmaktan çekinmezdi.

Demokles, kral olmanın çok rahat olduğunu düşünüyordu. Bir gün bu fikrini krala açtı. Nedimine ders vermek isteyen kral, “Senin bir süre krallığın nimetlerini tatmanı istiyorum. Yarın bütün gün benim tahtıma sen otur ve ülkeyi dilediğince yönet.” dedi Dionysios, o gece sürekli yanında gezdirdiği kılıcını at kuyruğundan kopanları bir kıl ile tahtın üzerine astırdı. Demokles, ertesi gün tahta oturduğunda başında düştü düşecek şekilde sallanan kılıcı gördü. Kralın astığı kılıcı indirmeye de cesaret edemedi. Kral daha sonra gelip, “Nasıl, Demokles, krallığın tadına vardın mı?” deyince, Demokles, “Haşmetmeap, krallık tatlı olacaktı ama yazık ki kılıç Demokles‘in değildi.” dedi.

Her nimetin kendisine göre de külfeti ve tehlikesi vardı. “Demokles’in kılıcı” deyimi de bu duruma işaret etmekteydi.

{ 1 Comment }

Bulutlar Yumuşak mı, Sert mi – Bulutların Maddesel Özelliği

Bulutlar Nasıl Oluşur – Kısaca:

Bulutlar; göl, nehir, deniz, okyanus ve topraktan buharlaşan suyla oluşur. Sıcak hava ve güneş buharlaşmayı sağlar. Su buharıyla yüklü olan sıcak hava yükselir. Yükseldikçe de genleşir, soğur ve pamuk gibi bir hale gelir. Böylece bulutlar oluşur. Aslında bulutlar sise benzer. Sisli havalarda yüzümüze çarpan minik su damlacıkları yüksek yerlerde bulut olur.

{ Add a Comment }

Yangın Söndürücüler Nasıl Çalışır

Yangın Söndürme Tüpü Çalışma Prensibi:

Ateşin oluşabilmesi için 3 şeye ihtiyaç vardır; ısı, oksijen ve yanacak madde. Bunlardan biri eksik olursa ateş yanmaz. Yangın söndürücülerinin içi, sıkıştırılmış karbondioksit gazıyla doludur. Ateşe bu gaz sıkıldığı zaman söndürücüdeki karbondioksit, yanan maddenin üzerini kaplar. Böylece yanmak için oksijen bulamayan ateş söner. Bazı yangın söndürücüleri toz şeklindedir. Bunlar da sıkıldığında maddenin üzerini kaplar ve oksijenin maddeye ulaşmasını engeller. Böylece yangını söndürür.

{ Add a Comment }

Kulak Çöpü – Çubuğu Kullanırken Dikkat

Kulak Çöpü – Çubuğu Kulağa Zarar Veriyor:

İnsan vücudunun en hassas organlarından biri kulaktır. Amerika’da yapılan bir araştırmada, her yıl çok sayıda insan kulak içi zedelenmesi yüzünden acile başvuruyor. Bunun asıl sebebi ise kulak çöplerinin yanlış kullanılması. Bu çöpler sade kulağı kurulamak için üretilmesinin yanında kulak temizliği için de kullanılıyor. Dikkat edilmediğinde ise kulağa zarar veriyor.

{ Add a Comment }